Zemní protlaky

Realizujeme zřizování vedení inženýrských sítí pod komunikacemi.

Image
Přednosti

Přednosti

Pro zemní protlaky k umístění chrániček pod komunikacemi máme k dispozici volbu mezi dvěma technologiemi – pneumatická a hydraulická. Naše technologie eliminuje potřebu výkopů, což znamená, že nedochází k porušení zpevněných ploch. Vaše komunikace zůstává nedotčená, aniž by bylo nutné řezat asfalt či rozebírat dlažbu. Odpadá také i složitá administrativa spojená s uzavřěním komunikace.

Provedení

Provedení

Realizace je u obou technologií proti běžným výkopovým pracím výrazně rychlejší a finanční náklady jsou nižší, zejména při vedení sítí pod komunikacemi či jinými zpevněnými plochami. Jediným zásahem do terénu je výkop tzv. startovací a cílové jámy o rozměrech cca 100 x 200 cm, s hloubkou 15 cm pod požadovanou úrovní protlaku. Zhotovení hydraulického protlaku může být časově náročnější, avšak přináší vyšší přesnost.

Image
Image
Parametry

Parametry

Pneumatická zemní raketa disponuje průměry 50 mm, 76 mm, 100 mm a 140 mm, s dosahem do vzdálenosti až 15 m v závislosti na konkrétním typu zeminy.

Hydraulické zařízení s vyšší přesností umožňuje dosáhnout délky protlaku až 20 metrů a rozšíření otvoru na průměr 230 mm.

Vybavení

Vybavení

Pneumatické protlačovací zařízení (raketa) je tlakovou hadicí zásobováno vzduchem z kompresoru ATMOS PDP 28.


Hydraulické protlačovací zařízení o síle 20 tun využívá k průchodu zeminou ocelové tyče s propichovací hlavicí.

Image
Image
Image

Získejte bezplatnou cenovou nabídku

Vyplňte formulář a my se vám ozveme