Protlaky pod komunikacemi

Zemní protlaky se využívají k umístění plastových nebo ocelových chrániček pod komunikacemi pro účely vedení inženýrských sítí – voda, plyn, elektřina. Lze je též využít pro budování domovních přípojek.
Image
Přednosti

Přednosti

Výhodou technologie je, že nedochází k porušení zpevněných ploch, zejména přerušení komunikace výkopem, není zapotřebí řezat asfalt či rozebírat dlažbu.
Provedení

Provedení

Realizace je proti běžným výkopovým pracím výrazně rychlejší a finanční náklady jsou nižší, zejména pak v případech vedení sítí pod komunikacemi či jinými zpevněnými plochami. Jediným zásahem do terénu je výkop tzv. startovací a cílové jámy o rozměrech 100 x 100 cm, s hloubkou 15 cm pod požadovanou úrovní protlaku.
Image
Image
Parametry

Parametry

Zemní protlaky provádíme pneumatickým protlačovacím zařízením, tzv. zemní raketou o průměru 50 mm, 76 mm a 100 mm, do vzdálenosti až 15 m podle druhu zeminy.
Vybavení

Vybavení

Protlačovací zařízení je zásobováno vzduchem z kompresoru ATMOS PDP 28.
Image

Získejte bezplatnou cenovou nabídku

Vyplňte formulář a my se vám ozveme